Przedszkolak bezpieczny w sieci XI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkolak bezpieczny w sieci XI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. Przedszkole, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkolak bezpieczny w sieci” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród przedszkolaków bezpieczeństwa w sieci. Przedszkole przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkolak bezpieczny w sieci” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY W SIECI

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Mobilne środowisko edukacyjne w moim przedszkolu – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Przeprowadzenie pogadanki na temat „Nie jestem anonimowy w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Autoprezentacja przedszkolaków na portalach społecznościowych – pogadanka na temat zagrożeń związanych z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Czy gry komputerowe szkodzą przedszkolakom? – zorganizowanie spotkania z Policją/psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prace plastyczne i zdjęcia przedszkolaków. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Przedszkolak bezpieczny w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkolak bezpieczny w sieci”, który w okresie od 01.12.2023 r. do 01.02.2024 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 5 grudnia 2023 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie opiekunowie/wychowawcy/asystenci, dyrektorzy przedszkoli oraz przedszkolaki.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 kwietnia 2024 r.
 • Adres jury konkursu Przedszkolak bezpieczny w sieci: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@uczenwsieci.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!