Kontakt

KOORDYNATOR KURSU:
Przemysław Padzik
tel. 22 833 38 90, wew. 12
mail. p.padzik@spe.edu.pl

Instytut Badań nad Demokracją sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222
02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
tel./fax. (22) 833 38 90/(22) 833 39 90
sekretariat@uczenwsieci

SEKRETARZ KONKURSU:
Przemysław Padzik
tel. 22 833 38 90, wew. 22
mail. sekretariat@uczenwsieci

Dodaj komentarz