Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla opiekunów/wychowawców/asystentów, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków, pod nazwą

Przedszkolak bezpieczny w sieci

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 9 stycznia 2024 r. do 30 maja 2024 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole bezpieczny w sieci” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz