Uczeń bezpieczny w sieci XXIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Uczeń bezpieczny w sieci XXIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18 czerwca 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Uczeń bezpieczny w sieci” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów bezpieczeństwa w sieci. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Uczeń bezpieczny w sieci” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 8 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI

 1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie w domach przez uczniów, tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Mobilne środowisko edukacyjne w mojej szkole – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu. Ocena na podstawie sprawozdania, opinii uczniów przesłanych on-line, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Obejrzenie w domach przez uczniów filmików, np. na youtube o tematyce braku anonimowości w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Autoprezentacja uczniów na portalach społecznościowych – zagrożenia związane z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. „Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? Agresja i przemoc rówieśnicza wynikająca z fascynacji grami”. Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” Ocena na podstawie sprawozdania, nagranych przez uczniów filmików, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Przygotowanie w domach przez uczniów plakatów pod hasłem „Uczeń bezpieczny w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Uczeń bezpieczny w sieci”, który przeprowadzi w w okresie od 18.06.2021 r. do 18.08.2021 r., formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

 

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 czerwca 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 15 grudnia 2021 r.
 • Adres jury konkursu Uczeń bezpieczny w sieci: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@uczenwsieci.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!