Uczeń bezpieczny w sieci IV edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Uczeń bezpieczny w sieci IV edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 23 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Uczeń bezpieczny w sieci” oraz dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów bezpieczeństwa w sieci. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Uczeń bezpieczny w sieci” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 z 8 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: UCZEŃ BEZPIECZNY W SIECI

  1. Prywatność i bezpieczeństwo – czy wiesz jak bezpiecznie posługiwać się Internetem? – przygotowanie tablicy z wykazem właściwych zachowań w sieci.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Mobilne środowisko edukacyjne w mojej szkole – czyli nowe technologie wykorzystywane w nauczaniu.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przeprowadzenie pogadanki na temat „Nie jestem anonimowy w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. Autoprezentacja uczniów na portalach społecznościowych – pogadanka na temat zagrożeń związanych z zamieszczaniem i udostępnianiem zdjęć oraz treści w sieci. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Czy gry komputerowe szkodzą uczniom? – zorganizowanie spotkania z Policją/psychologiem na temat agresji i przemocy rówieśniczej wynikającej z fascynacji grami. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/piemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. „Jak spędzam wolny czas w sieci?” – prace pisemne/ plastyczne i zdjęcia uczniów. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Przygotowanie plakatu pod hasłem „Uczeń bezpieczny w sieci”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Uczeń bezpieczny w sieci”, który w okresie od 23.10.2017 r. do 06.01.2018 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 października 2017 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie nauczyciele, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury przez stronę http://konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 30 kwietnia 2018 r.
 • Adres jury konkursu Uczeń bezpieczny w sieci: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@uczenwsieci.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!